"കാല്‍ ചിലമ്പുകള്‍ "

Thursday, June 4, 2009
"ഓരോ പകലും 
കൊഴിഞ്ഞു പോയ്
അതിലൊന്നില്‍ 
മറന്നു വെച്ചയെന്‍ 
കാല്‍ ചിലമ്പുകള്‍ എങ്ങു പോയ് .........
തേടിയലയാത്ത 
രാവുകളില്ല ഞാന്‍......
എങ്ങു പോയ് ഒന്ന് നീ ചൊല്ലുമോ 
എന്‍ ബാല്യമേ ......................
എന്‍ ഐശ്വര്യാമാം  
നീയെന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു  
നാളേറെയായി..........
ഇന്നെന്‍ യൗവനതുടിപ്പില്‍  
എങ്ങോ മറന്നു വെച്ചയെന്‍ 
ചിലമ്പിന്‍ നേരിയ നിഴല്‍ മാത്രം ..............
എങ്കിലും ,,,,
ഒന്ന് മാത്രമെനിക്കറിയാം ........
വരും വാര്‍ധക്യ കാലത്തിന്‍ 
പടിവാതില്‍ക്കല്‍ 
നീയെനിക്കായി 
കാത്തിരിപ്പതെന്നത്‌ നിശ്ചയം .............."
                          
                         
                             ****************
       
                   [   " എന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളില്‍ കാല്‍ ചിലമ്പുകള്‍  എന്നത് കൊണ്ട് ഞാന്‍ ഉദേശിക്കുന്നത് കാലപ്പോക്കില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കതയാണ്......ഒരുപക്ഷെ നീണ്ട ജീവിത യാത്രയില്‍ അതെപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം...ആഗ്രഹിക്കാം..........."   ]

3 comments:

Anonymous at: February 1, 2010 at 11:25 AM said...

I MENTIONED "KALCHILAMPUKAL" AS OUR GOOD QUALITIES LIKE UNSELFISH LOVE,INNOCENT..........DON'T TAKE IT AS AN OBJECT.........

{ Jishad Cronic™ } at: February 25, 2010 at 5:50 AM said...

കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട്.....

{ musthupamburuthi } at: October 26, 2011 at 5:14 AM said...

Nice thoughts......All the best

Post a Comment

Search This Blog