അറ്റമില്ലാതെ...

Wednesday, May 14, 2014 9 comments
കാഴ്ച ;
    അവസാനിക്കാതെ സുദീര്‍ഘമായൊരു യാത്രയിലാണ്..
    നിറംമങ്ങുന്ന ഓര്‍മ്മകളില്‍ തുടങ്ങി
    കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം
    കുഴല്‍ക്കിണറിന്‍റെ കറുത്തപൊട്ടിലൂടെ.....

ഭാര്യ ;
    എന്‍റെ സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തിത്തുടങ്ങിയത്
    നിന്‍റെ നിശബ്ദതയിലായിരുന്നു..;
    ഓരോ വേഴ്ചയും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള കുമ്പസാരമായിരുന്നു..!

വെളുപ്പ്‌;
    പാതിരിയുടെ ശുഭ്രവസ്ത്രത്തിനുള്ളില്‍
    അശാന്തിയുടെ കടല്‍ അലയൊടുങ്ങുന്നില്ല..
    അവ കീറിയെറിയുന്നതോടെ
    അറ്റം നിര്‍ണ്ണയിക്കാനാകാത്ത
    ഒരു മരുഭൂമി രൂപപ്പെടുകയായി..

പ്രണയം ;
    എന്‍റെ പ്രണയം മഞ്ഞിലൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്..
    വിറങ്ങലിച്ച് അതെന്നെത്തന്നെ തേടുകയാണ്...

____________________________________________(പ്രിയദര്‍ശിനി പ്രിയ)

Search This Blog