നിശബ്ദത

Sunday, March 1, 2015 10 comments


ഞാന്‍ നിശബ്ദയാവാന്‍ കൊതിക്കുന്ന പറവയാണ്..!!
ചില്ലകളില്‍ ഇലകള്‍ ഉരയുമ്പോഴും
ഭീതിദമായ മടുപ്പിനെ ചിറകാഴങ്ങളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച്
ഞാനെന്നെത്തന്നെ കബളിപ്പിക്കുന്നു...
കാനനത്തിന്‍റെ വന്യകാഴ്ചകളെ നീര്‍പ്പാടകള്‍ക്കുള്ളില്‍
ഞെരിച്ച് സ്വയമേ ഗുഹാന്ധതയില്‍ അലയുന്നു...

ഇന്നലേയും ഇന്നും ഈ കനല്‍പ്പാളികള്‍
തട്ടി നോവുന്ന ചിറകടികളിലും
ഞാന്‍ പിന്നേയും കൊതിക്കുന്നു..,
മഞ്ഞിലലിയുന്ന ഉടലായ് എന്നന്നേക്കുമായ്
ഈ കാറ്റിനൊപ്പം നിശബ്ദയാവാന്‍.........

_________________________________(പ്രിയദര്‍ശിനി പ്രിയ) 

Search This Blog