എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്.......!!

Sunday, June 9, 2013 13 comments 

പ്രണയത്തിനുചിറകുമുളച്ചിരുന്നെങ്കില്‍
അവന്‍റെയടുത്തെത്താമായിരുന്നു......
 

അവന്‍റെയോരോ ശിഖരങ്ങളിലും
ചെമ്പനീര്‍നിറച്ചെന്‍റെയോര്‍മ്മകളെ
ഉണര്‍ത്താമായിരുന്നു.....
 

നിന്‍റെദലങ്ങളില്‍ വീണുടഞ്ഞൊരു
മഞ്ഞുതുള്ളിയായി എന്നുമാ
കനല്‍ച്ചെപ്പിലലിയാമായിരുന്നു....
 

മഞ്ഞുപുതപ്പുനീക്കി മേലങ്കിയഴിച്ച്
നിന്നെയെന്‍റെ ഹൃദയത്തോട്
ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്താമായിരുന്നു....
 

എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് രൂപവും
വേഗവുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍
കാക്കത്തൊള്ളായിരം പ്രകാശവര്‍ഷങ്ങള്‍
കീഴടക്കി ഞാനെന്നേ നിന്‍റെയടുത്തെത്തിയേന്നെ....
__________________________________________


മഴപ്പാതി.....

3 comments


                    

ആകാശച്ചെരുവിലൊരുകോണില്‍
ഭ്രാന്തിയാമൊരുപക്ഷിതന്‍ തേങ്ങല്‍
മഴനാമ്പുകളുണങ്ങിയ ചില്ലയില്‍
മറയാതെ പെയ്തൊരുനൊമ്പരം
തീച്ചിറകുകള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍
മതിയാവില്ലിനി ജന്മം...
പലനാള്‍ പതിഞ്ഞുകരഞ്ഞിട്ടും
പലവുരുപെയ്തുതളര്‍ന്നിട്ടും
മൌനം നെയ്തൊരു കൂട്ടില്‍
പാവമതിന്‍ പാതിയുമാരോ
പകുത്തെടുത്തുപോയ്‌............!

പാവമതിന്‍ പാതിയുമാരോ
പകുത്തെടുത്തുപോയ്‌...........!!

*****************************
Search This Blog