സ്വപ്നവസന്തം

Monday, July 1, 2013 57 comments

ഏറെ എഴുതിയില്ല ,
വെറുതെ കോറിയിട്ട വരകള്‍ക്കിടയിലും
നീ പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു.....

അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ തിരയുമ്പോള്‍
അലസമായ്‌ ചിതറിയ മഷിത്തുള്ളികള്‍ക്ക്
അഴലിന്‍റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു.....

അടച്ചുപിടിച്ചിട്ടും മറഞ്ഞിരുന്നിട്ടും
എന്നിലേക്ക് തുറന്ന നിന്‍റെ കാഴ്ചയില്‍
എന്‍റെ കടംകഥയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു...

ഏറെയോര്‍ത്തില്ല കണ്ണുകള്‍ ഇറുക്കെപ്പൂട്ടി,
ഒരിക്കല്‍  കാണാതെപോയതെല്ലാം

അങ്ങിനെത്തന്നെയിരിക്കട്ടെ.....
______________________________________________

Search This Blog