അതു നീ കരുതുന്ന ഞാനല്ല......!!

Tuesday, April 23, 2013 25 comments
നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും...!!
എനിക്കുനീയും നിനക്കുഞാനുമെന്നപോലെ
നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ കയറിനിന്ന്‌
നേട്ടത്തിന്‍റെ ഉറി കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കണം
നഷ്ടങ്ങള്‍ വലുതെങ്കില്‍ ഉറിയിറങ്ങി വരും
ഒരു കൈയകലത്തില്‍ ഒരു വിരല്‍പ്പാടകലെ
പിന്നെ വെറുതെയൊന്ന് തൊട്ടാല്‍ മതി..
എങ്കിലും നാമെന്തിനു വെറുതെ...,,
നാമറിയാതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.....!!

ഉത്തരം താങ്ങാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍.. 

വീണുപോയ വിശദീകരണങ്ങള്‍.. 
എന്‍റെ പകച്ച കണ്ണുകള്‍ പിന്നെയും ബാക്കിയായി...!!
പ്രണയമുണ്ട്.. എന്നില്‍ കവിതയുണ്ട്..
കവിതയില്‍ കുറുകുന്ന വരികളില്‍
നോവിന്‍റെ നനവുണ്ട്... 

പിന്നെവിടെയോ ഞാനുമുണ്ട്...!!
എങ്കിലും അതു നീ കരുതുന്ന ഞാനല്ല....!!

_________________________________________

തിരയും താളവും ഗതിയും

Wednesday, April 17, 2013 20 comments

താളം

താളം പിഴയ്ക്കാതിരിക്കാന്‍
താങ്ങിയ കൈകളില്‍
വിലങ്ങുതീര്‍ത്തത്
കാലത്തിന്‍റെ
പിഴയ്ക്കാത്ത താളം..

തിരകള്‍

തിരകള്‍ക്കുതുള്ളാന്‍
ഇടമില്ലെന്ന്...
ഞാനെന്‍റെ മനസ്സ് നീട്ടിയപ്പോള്‍
നീ ചോദിച്ചത്
എന്‍റെ കണ്ണുകളായിരുന്നു..

ഗതി

പിന്നിക്കീറിയ ചെരുപ്പുകള്‍ക്ക് തുളയിടുമ്പോള്‍
ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടെന്നുറക്കെ കേട്ടു....
ചുരുട്ടിയ കടലാസുകഷ്ണങ്ങള്‍
പോക്കറ്റിലേക്കിട്ടുതിരിയുമ്പോള്‍
അടുക്കളപ്പുറത്തു കലമ്പുന്ന ചട്ടികള്‍....
പാതവക്കിലെ കൂര്‍ത്തകല്ലിന്
അന്നത്ര മാര്‍ദവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല......
കത്തുന്ന കിരണങ്ങള്‍ക്കുകീഴെ......
എപ്പോഴോ ഞാനും നിഴലുമായ്‌
താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു....
പിന്നെയെപ്പോഴോ ഗതികെട്ടവന്‍റെ ചിത്രം
ചരമകോളത്തില്‍ അജ്ഞാതമായി.....

 


Search This Blog