ഒടുവിലായ്....

Sunday, December 29, 2013 8 comments
ഒടുവിലായ് ഞാനെന്‍റെ പ്രാണന്‍ പറിച്ചങ്ങു ദൂരെക്കെറിഞ്ഞു സ്വയം വിലപിച്ചിടും...

നഷ്ടത്തിന്നാഴങ്ങളില്‍ നിന്‍ഉള്‍ക്കരുത്താം മുഖചിത്രത്തെ പിന്നെയും ഓര്‍ത്തെടുത്തെന്‍റെ ഓര്‍മ്മകളെ മെല്ലെ കരയിച്ചിടും..

മറക്കില്ലെന്നാലും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നോര്‍മ്മിപ്പിച്ചിതാ എന്‍റെ തോണിയും പയ്യെ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നു....

മറക്കില്ലെന്നാലും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നോര്‍മ്മിപ്പിച്ചിതാ എന്‍റെ തോണിയും പയ്യെ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നു....


ഇനിയൊരു പ്രഭാതമുണ്ടെങ്കിലോ ഞാനിതിന്‍ ഒടുവിലായ് കുറിച്ചിടും എന്‍റെ സ്നേഹമെത്രമേല്‍ നിര്‍മ്മലമെന്ന്‍....

ഇനിയൊരു പ്രഭാതമുണ്ടെങ്കിലോ ഞാനിതിന്‍ ഒടുവിലായ് കുറിച്ചിടും എന്‍റെ സ്നേഹമെത്രമേല്‍ നിര്‍മ്മലമെന്ന്‍....
_______________________________________ (പ്രിയദര്‍ശിനി പ്രിയ)

ചില നോട്ടങ്ങള്‍

Friday, December 27, 2013 12 comments


ആദ്യത്തെ ട്രെയിന്‍ക്കാഴ്ചയില്‍...
ചില നോട്ടങ്ങള്‍..,
തുറന്നുവെച്ച ബജ്ജിയിലും
വാടനാറുന്ന ഉത്തരേന്ത്യന്‍ പുതപ്പിലും..

പിന്നെ ഗോതമ്പുനാട്ടുകാരിയുടെ
ചുവന്നമൂക്കുത്തിയിലും വെളുത്തകാല്‍വണ്ണകളിലും..


തൊട്ടുനിന്ന അന്ധന്‍റെ കൈകളിലെ കാരുണ്യാടിക്കറ്റിലും
തോള്‍സഞ്ചിക്കാരന്‍റെ തടിച്ചപോക്കറ്റിലും..

മുമ്പിലെ കറുത്തപ്പെണ്ണിന്‍റെ ചുവന്നസിന്ദൂരത്തിലും 
കണ്ണടക്കാരന്‍റെ കനത്തപുസ്തകക്കെട്ടിലെ
ആല്‍ക്കെമിയുടെ രസതന്ത്രത്തിലും....


ഒടുവിലായ് നാടോടിപ്പെണ്ണിന്‍റെ
മാറിലും മടിത്തട്ടിലും തൊട്ട് എന്നിലേയ്ക്ക്..

രണ്ടടിയകലത്തില്‍ വാതില്‍പ്പടിയോരത്തെ
കണ്ണാടിയില്‍ മുടികോതിയൊതുക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോം

വിട്ടിറങ്ങുമ്പോള്‍ പുറംതിരിഞ്ഞൊരു 
പുഞ്ചിരിയില്‍ത്തീരുന്ന മഞ്ഞച്ചനോട്ടങ്ങള്‍....!!
 

____________________________(പ്രിയദര്‍ശിനി പ്രിയ)

Search This Blog